Kapela Žalostne Matere božje s križevim potom

Sakralni objekti
8232 Šentrupert na Dolenjskem