Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik, Tomaž Brcar, magister prava
 • Namestnica predsednika, Katja Jerman, uni. dipl. prav.
 • Član I, Štefan Vavtar
 • Namestnica člana I, Zdenka Simončič
 • Članica II, Tanja Us Pavlin
 • Namestnik članica II, Peter Končiča
 • Član III, Izidor Kovaljev
 • Namestnik člana III, Ivan Škarja
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Boštjan Sladič, Hrastno 69, 8232 Šentrupert, univ. dipl. uir.
 • namestnica predsednik, Veronika Odlazek, Slovenska vas 19, 8232 Šentrupert, univ. dipl. prav.
 • član I, Ernest Sitar, Bistrica 46, 8232 Šentrupert, ekonomski tehnik
 • namestnica člana I, Martina Zorenč, Straža 20, 8232 Šentrupert, administrativni tehnik
 • članica II, Tanja Us Pavlin, Gorenje Jesenice 1, 8232 Šentrupert, dipl. soc. delavka
 • namestnik članice II, Jože Tratar, Gorenje Jesenice 8, 8232 Šentrupert, profesor matematike
 • članica III, Mateja Prijatelj, Zabukovje 34a, 8233 Mirna, dipl. varstvoslovec
 • namestnica članice III, Breda Vojnovič, Rakovnik 18, 8232 Šentrupert, univ. dipl. kadrovnik