Nahajate se:
Domov Organi občine Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik Tomaž Brcar, magister prava
 • Namestnica predsednika Katja Jerman, uni. dipl. prav.
 • Član I Štefan Vavtar
 • Namestnica člana I Zdenka Simončič
 • Članica II Tanja Us Pavlin
 • Namestnik članica II Peter Končiča
 • Član III Izidor Kovaljev
 • Namestnik člana III Ivan Škarja
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik Boštjan Sladič, Hrastno 69, 8232 Šentrupert, univ. dipl. uir.
 • namestnica predsednik Veronika Odlazek, Slovenska vas 19, 8232 Šentrupert, univ. dipl. prav.
 • član I Ernest Sitar, Bistrica 46, 8232 Šentrupert, ekonomski tehnik
 • namestnica člana I Martina Zorenč, Straža 20, 8232 Šentrupert, administrativni tehnik
 • članica II Tanja Us Pavlin, Gorenje Jesenice 1, 8232 Šentrupert, dipl. soc. delavka
 • namestnik članice II Jože Tratar, Gorenje Jesenice 8, 8232 Šentrupert, profesor matematike
 • članica III Mateja Prijatelj, Zabukovje 34a, 8233 Mirna, dipl. varstvoslovec
 • namestnica članice III Breda Vojnovič, Rakovnik 18, 8232 Šentrupert, univ. dipl. kadrovnik