Plačilo turistične in promocijske takse

Načini oddaje

Opis postopka

Pravna podlaga v občini

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku