Plačilo turistične in promocijske takse

Načini oddaje

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku