Podružnična cerkev sv. Duha na Vihru

Sakralni objekti
031 659 841
jakob.trcek@salve.si
Povezava
Jakob Trček
Viher, 8232 Šentrupert na Dolenjskem