OBRTNO POSLOVNA CONA ŠENTRUPERT: komunalno opremljanje, izgradnja mostu čez Bistrico in ureditev dostopne ceste - investicija v teku

21. 1. 2021 Občina Š. 323