Komunalno opremljanje OPC Šentrupert

950.342,33 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
584.699,09 €
V teku