Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šentrupert

Predpisi, na katere predpis vpliva