JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ALI PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI ŠENTRUPERT ZA LETO 2023

26. 5. 2023 Občina Š. 387
26.05.2023
Objave in pozivi
30.09.2023 do 00:00
2.000,00 EUR
6100-0001/2023
22.05.2023
Občina Šentrupert