Javni poziv za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert v letu 2020

13.05.2020 Občina Š. 152