Informacija o podaljšani možnosti uporabe pretečenih osebnih izkaznic Republike Slovenije, na območju Republike Slovenije

10. 12. 2021 Občina Š. 95