Kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak

5. 11. 2021 Občina Š. 101