Sprejet je nov Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom