Množične prireditve predstavljajo večje tveganje za širjenje koronavirusa