Navodilo za uveljavljanje višje sile ob oddaji zbirne vloge v primeru COVID-19 in karantene