Učinkovitejše ukrepanje zoper nedovoljene vožnje v naravnem okolju