Obe merili za prehod iz črne v rdečo fazo sproščanja ukrepov doseženi