Vlada sporoča in obvešča: Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem