Okuženih okoli en odstotek vseh prebivalcev države