Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala odločbe o pravici do sredstev za nadomestilo zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19