Finančna uprava RS prisotna na terenu – preverjanje podlag za delo in izdajanja računov