Vlada sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti in razporedila sredstva za izredno pomoč