Ponovno odprtje cerkva za obhajanje svetih maš z navzočnostjo vernikov