Občinski svet sprejel ODLOK O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA V OBČINI ŠENTRUPERT

5. 7. 2024 Občina Š. 60