Kulturno umetniško društvo Klati vitez

Janez Kvaternik
041 261 618
Povezava
Vesela Gora 10, 8232 Šentrupert na Dolenjskem