Rekonstrukcija državne ceste Šentrupert – Slovenska vas

1.263.973,04 €
V teku
2009
2017