Rekonstrukcija lokalne ceste Šentrupert - Prelesje

926.156,50 €
EU projekti
Zaključeno
2008
2009