Ureditev železniškega postajališča Šentrupert

Zaključeno
2009
2009