Sodelovanje med Komunalo Trebnje in Komunalo Mozirje: Solidarnost v težkih časih poplav

25. 8. 2023 Občina Š. 42