Plačilo NUSZ - nova številka prehodnega davčnega podračuna

7. 10. 2021 Marjana P. (Uradniška delovna mesta) 52