Podjetniško usposabljanje bodočih podjetnikov - objavljen je četrti razpis za vključitev

25. 8. 2021 Občina Š. 30