Ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov za pridobitev certifikata kakovosti Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije

9. 7. 2021 Občina Š. 20