Pridelovalci zelenjave, ki uveljavljajo plačila za zelenjadnice, naj bodo pozorni na pravočasno oddajo dokazil o obsegu pridelave

18.11.2020 Občina Š. 20