Priprava petih (5) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert

17.11.2020 Občina Š. 139