Vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov v času epidemije COVID-19

16.10.2020 Občina Š. 22