Pregled vsebine zabojnikov za komunalne odpadke pri gostinskih lokalih

03.10.2019 Občina Š. 110