Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin

01.10.2019 Občina Š. 153