Predstavilo se je blizu 200 pevk in pevcev

29.05.2019 JSKD OI T. 204