Prve (1) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Šentrupert (1SD OPN) - SPREJET

2. 4. 2021 Izbrisan U. 525

Povezava do predpisa